Provozní hygiena

 

Desatero hygieny práce

1. Udržuj osobní hygienu.
2. Myj si co nejčastěji ruce, po příchodu do práce, při odchodu ze špinavé práce na čistou, po každém
použití WC před jídlem a po jídle.
3. Nehty udržuj čisté, krátce střižené, nenalakované.
4. Používej jen čistý pracovní oděv, u nebalených poživatin vhodnou pokrývku hlavy a určenou obuv.
5. Pracovní oděv ukládej odděleně.
6. Nesedej tam, kam se ukládají potraviny a poživatiny.
7. Dodržuj zákaz kouření.
8. Skříňky na ukládání oděvů udržuj v čistotě.
9. Potraviny nenechávej tam, kde jsou škodlivé látky.
10. Čistota na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

 

Hygiena surovin a polotovarů
Veškeré suroviny a polotovary, které se mají zpracovávat, musí být zdravotně nezávadné
a musí odpovídat příslušným normám jakosti. Suroviny, u kterých byly dodatečně
zjištěny známky narušení zdravotní nezávadnosti - plíseň, červivost, hniloba apod. se
nesmějí dále zpracovávat.
Zpracované suroviny mají přijít co nejméně do styku s lidskýma rukama. Z velké části
tomu zabraňují nově zaváděné tvarovací, stříkací máčecí, roztírací, krájecí a jiné stroje,
jejichž použitím se tedy nejen zvyšuje produktivita práce, ale zlepšuje se i hygiena
výroby.
Výběr surovin je prvním a nejdůležitějším předpokladem dobré jakosti a nezávadnosti
hotových výrobků. Suroviny přejímá kvalifikovaný pracovník.

Musí se dbát těchto zásad:
- suroviny a polotovary se smějí přejímat jen v původních a neporušených obalech
- musí odpovídat normám jakosti a množství, aby neohrozily ostatní skladované suroviny
nebo výrobní proces.
- pozornost musí být věnována přejímce surovin, u kterých ručí dodavatel za jakost jen
do okamžiku převzetí, např. smetana ke šlehaným vaječným obsahům apod.
- dodané suroviny musí být okamžitě řádně uskladněny ve skladu surovin a nesmějí být
ponechány jinde ani dočasně.