PROVOZNÍ KNIHA

Zavedení systému kritických bodů HACCP ukládá vyhláška č. 137/2004 všem, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje. Splnění tohoto úkolu sledují a kontrolují příslušné hygienické stanice.

Provozní kniha systému kritických bodů HACCP umožňuje snadné a rychlé zavedení tohoto systému do jednotlivých provozů.
Je zpracována tak, že obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace, které zpracovatel potravin a výrobce jídel a nápojů potřebuje ke své každodenní praxi.