Kategorizace hostinských zařízení

1) Hostinská zařízení (provozovny) se dělí podle druhu do kategorií a zařazují se do nich   dle převažujícího charakteru jejich činnosti.

2) Základní rozdělení hostinských zařízení restauračního typu dle statistické metodiky   EÚ do kategorií je následující:

 

   

1) Restaurace
Pro tuto kategorii hostinských provozoven je dominantní prodej pokrmů s možností   zakoupení nápojů a možnost různých forem společenské zábavy. Jedná se zejména o   následující druhy provozoven:
  a) restaurace
  b) samoobslužné restaurace (jídelny)
  c) rychlé občerstvení, ryby, hranolky
  d) železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících

 2) Bary
 Pro tuto kategorii hostinských provozoven je dominantní prodej nápojů s možností   různých forem společenské zábavy. je možno též prodávat výrobky studené kuchyně,   cukrářské výrobky, podle místních podmínek teplé pokrmy, zejména minutkové    charakteru. Jedná se zejména o následující druhy provozoven:
  a) bary
  b) noční kluby
  c) pivnice
  d) vinárny
  e) kavárny, espressa

 Další členění dle statistické metodiky na kantýny a cateringové služby se netýká    hostinských zařízení restauračního typu, jedná se o prodej pokrmů a nápojů za    upravené ceny zejména v závodních jídelnách, školních jídelnách a menzách atp. a   dále o výrobu a přípravu pokrmů v centrálních výrobnách a jejich dodávek na    objednávku leteckých společnostem, na bankety, společenské události.

3) U jednotlivých kategorií lze zřizovat sezónní a příležitostná odbytová střediska, která   jsou součástí provozovny (terasy, atria, zahrady, předzahrádky, salónky, sály apod.).

4) Všechny hostinské provozovny s výjimkou kategorií občerstvení, kiosek, mají pro    hosty WC, oddělené pro ženy a pro muže.

Charakteristika jednotlivých kategorií hostinských provozoven

1) Restaurace

Restaurace je hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se širokým sortimentem pokrmů základního stravování.
Pohostinství je modifikovaným typem restaurace zabezpečující základní i doplňkové stravování.
Jídelní restaurační vozy a jiná zařízení pro přepravu osob poskytují základní i doplňkové stravování ve veřejných dopravních prostředcích.
Motoresty jsou restaurace s dostatečnou kapacitou pro parkování motorových vozidel budované při silnicích nebo při dálnicích, které poskytují služby především motoristům
Samoobslužná restaurace (kafeterie) je hostinské zařízení zajišťující základní a doplňkové stravování samoobslužným způsobem.
Bufet je hostinské zařízení zabezpečující občerstvení, případně i stravovací služby samoobslužným způsobem. Je možná specializace podle hlavního předmětu prodeje např. mléčný bufet, rybí bufet.
Bistro je analogická forma bufetu. Obdobně jsou charakterizována i hostinská zařízení typu fast food outlets jako např. McDonald´s, Burger King, která však podávají pokrmy a nápoje převážně v nevratných obalech.
Občerstvení, kiosek je hostinské zařízení zabezpečující poskytování občerstvení. Zřizuje se obvykle jako sezónní, příležitostné zařízení často bez vlastní odbytové plochy. Občerstvení může být zřízeno jako doplňující část provozovny nebo střediska (prodejní okno), případně jako pochůzkový prodej, (např. pomocí prodejních košů).

2) Bary

Denní bar je hostinské zařízení, jehož dominantním vybavením je barový pult. Poskytuje obslužným způsobem občerstvovací, případně i podle svého zaměření stravovací služby. Je možná specializace podle hlavního předmětu prodeje např.:
- Gril bar (grilované pokrmy)
- Pizzerie (pizza)
- Snack bar (výrobky studené kuchyně, minutková jídla)
- Aperitiv bar (výrobky studené kuchyně, různě připravované nápoje)
- Lobby bar (je součástí hotelu a nabízí především různě připravené teplé i studené nápoje)
Noční bar, noční klub, varieté, dancing jsou noční zábavná hostinská zařízení poskytující obslužným způsobem pokrmy a nápoje. Dominantu vybavení tvoří barový pult a taneční parket. Podle zaměření a prostorových možností se počítá i se samostatným prostorem pro varietní vystoupení.
Vinárna je obslužné hostinské zařízení specializované především na podávání vína. Dále podává studené, případně i teplé pokrmy.
Kavárna je obslužné hostinské zařízení se zaměřením hlavně na prodej teplých nápojů, cukrářských výrobků, studené kuchyně a podle místních podmínek i teplých pokrmů. Svou funkcí a charakterem slouží k delšímu pobytu hosta. Tomu je přizpůsobeno i zařízení a vybavení (křesla, boxy, stylový nábytek, je k dispozici tisk, společenské hry atd.). Kavárny mohou být podle svého poslání specializovány (taneční kavárna, koncertní kavárna, kino  - kavárna) nebo kombinovány (kavárna - cukrárna).
Espresso je obslužné hostinské zařízení, které zabezpečuje prodej teplých nápojů, zejména kávy, cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. Dominantu vybavení tvoří přístroj na výrobu kávy typu expresso.
Hostinec je hostinské zařízení specializované převážně na podávání piva a jídel vhodně doplňujících jeho konzumaci.
Pivnice je obslužné hostinské zařízení specializované převážně na podávání piva a jídel vhodně doplňujících jeho konzumaci.
Výčep piva je hostinské zařízení zaměřené na prodej piva a ostatních nápojů, převážně do přinesených nádob ("přes ulici"). Může být i součástí provozovny jiné kategorie.


Kategorizace ubytovacích zařízení

1) Ubytovací zařízení je zařízení, které pravidelně (nebo nepravidelně) zabezpečuje    přechodné ubytování.
2) Ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle převažujícího    vybavení a úrovně poskytovaných služeb do tříd. Třídy se označují hvězdičkami, u   hotelů a penzionů garni též s označením "garni".
3) Ubytovací zařízení jsou členěna na:
 a) hromadná ubytovací zařízení
 b) individuální ubytování (mimo hromadná ubytovací zařízení)
4) Dále uváděná specifikace se týká hromadných ubytovacích zařízení členěných dle    kategorizace WTO (Světové organizace turismu) do kategorie:
 a) Hotely a obdobná zařízení (s možností stravování)
     - hotel, hotel garni, motel, botel, penzión
 b) Jiná hromadná ubytovací zařízení
     - kemp
     - chatová osada
     - turistická ubytovna

 

Klasifikace ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, motel, penzion

Obecná ustanovení:
1) Hotel, hotel garni, motel, penzion je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty.
2) Požadavky na vybavení, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služeb v jednotlivých kategoriích a třídách jsou pro podnikatelské subjekty minimální.
3) Hotelům garni a penzionům, které připravují pouze snídani a malé občerstvení se doporučuje používat maximálně 4 hvězdičky.
4) Jestliže u jednotlivých následujících bodů nejsou určena žádná ustanovení pro hotel garni, penzion, platí tatáž pravidla jako pro ostatní hotely.
5) Ubytovací zařízení podnikatel porovná s doporučením které je vyznačeno (X) u příslušné třídy a vyznačí skutečný stav v okénku.

 

 

  5* 4* 3* 2* 1*
Přístup do ubytovacího zařízení          
1) bezpečný a pohodlný přístup přejíždějících a odjíždějících hostů, je umožněn příjezd motorovým vozidlem x x x x x

2) k dispozici odstavná plocha pro parkování (u třídy 5* hotelové garáže nebo odstavné plochu s garážovou službou, mytí aut)    

x x x - -
3) možnost vstupu hostů po celých 24 hodin   x x x x x
4) samostatný vchod pro zaměstnance (vhodný od 30 lůžek) x x x - -
           
Vstupní prostory a recepce          
1) vhodné umístění recepce pro příjem a odbavení hostů s odpovídajícím technickým vybavením podle možností stávajícího architektonického řešení objektu x x x x -
2) recepční služba a služba vrátnice zajišťovaná nepřetržitě (v sezónních ubytovacích zařízeních třídy *a** mohou být obě funkce sloučeny) x x x x x
3) ubytovací zařízení vybaveno vstupní halou (foyerem), směnárnou, pohodlným zařízením umožňujícím společenský styk podle možností stávajícího architektonického řešení objektu x x x - -
4) pro snažší orientaci hostů jsou jednotlivé prostory ubytovacích zařízení označeny viditelnými nápisy a piktogramy x x x x x
5) v ubytovacím zařízení je k dispozici telefon, popřípadě další zařízení umožňující přenos dat x x x x x
6) osobní výtah vhodný u více než 2 podlažního objektu x x x x -
           
Společenské a stravovací prostory plný provoz (plná penze, polopenze)          
1) je k dispozici jídelna a další místnost k odpočinku. Jestliže toto nesplňuje a v objektu další místnost není, mezi obdobími podávání hlavních jídel slouží jídelna i k pobytu hostů. - - - x x
2) je k dispozici dobře vybavená jídelna, společenská místnost s počtem míst u stolu odpovídajícím minimálně 50 % počtu lůžek (v sezonních zařízeních 100 %). - - x - -
3) jsou k dispozici prvotřídně zařízené jídelní prostory s počtem stolů odpovídajícím minimálně 50 % počtu pokojů (v sezónních zařízeních 80 %), další doplňkové místnosti odpovídající velikosti  ubytovacího zařízení. - x - - -
4) jsou k dispozici velmi exkluzivně a luxusně vybavené jídelní prostory s počtem stolů odpovídajícím minimálně 60 % počtu pokojů (v sezónních zařízeních 100 %), další doplňkové místnosti odpovídající    velikosti ubytovacího zařízení. x - - - -
           
Garni (pokoj - snídaně)          
1) je k dispozici vhodná místnost pro podávání snídaní. Jestliže je v objektu pouze tato místnost, slouží i pro pobyt hostů - - - x x
2) je k dispozici dobře vybavená místnost pro podávání snídaní nebo společenská místnost s minimálním počtem míst u stolu odpovídajícím 50 % počtu lůžek (v sezónních zařízeních 80 %). - - x - -
3) je k dispozici prvotřídně vybavená místnost pro podávání snídaní s minimálním počtem stolů odpovídajícím 40 % počtu pokojů (v sezónním zařízení 80 %) a další doplňkové společenské místnosti,
např. odpočinková místnost
- x - - -
           
Domácí (lobby) bar (mimo garni)          
1) umístěn bar ve vstupním prostoru, hale nebo části restaurace x x - - -
           
Velikost a vybavení pokojů (velikost pokojů pro 80 % celkového počtu pokojů)          
Velikost pokojů vhodná minimální          
1) 1 lůžkové pokoje 9 m2 8,0 m2 - - - x x
  2 lůžkové pokoje 15 m2 12,6 m2          
2) 1 lůžkové pokoje 10 m2 9,5 m2 - - x - -
  2 lůžkové pokoje 16 m2 13,3 m2          
3) 1 lůžkové pokoje 12 m2 11,4 m2 - x - - -
  2 lůžkové pokoje 17 m2 13,3 m2          
4) 1 lůžkové pokoje 14 m2 12 m2 x - - - -
  2 lůžkové pokoje 20 m2 16 m2          
Vedlejší místnosti pokoje (předsíň, balkon, koupelna a WC) se do jeho plochy nezapočítávají.          
5) Jestliže má pokoj více než 2 lůžka má být pro každé další lůžko obytná plocha větší o 5 m2. Příležitostné lůžko může být upraveno za zařízení sloužícího dennímu odpočinku hosta. Na požádání hosta může být do pokoje umístěno dětské lůžko, které se nepočítá do počtu lůžek a příležitostných lůžek. - - x x x
           
Vybavení pokojů          
1) velikost lůžka vhodná minimální x x x x x
  samostatné lůžko          100x200 cm 90x190 cm          
  dvojlůžko 200x200 cm 180x190 cm          
2) počtu lůžek v pokoji odpovídá počet možností k sezení, nočních lamp. Dále je v pokoji šatnová skříň nebo nika, zařízení na uložení zavazadel (kufr box). x x x x x
3) zabezpečena úschova cenných předmětů v pokojových sejfech (v ostatních třídách ubytovacích zařízení formou centrální úschovy) x x - - -

4) všechny pokoje jsou vybaveny radiopřijímačem

x x x - -
5)  všechny pokoje jsou vybaveny barevným televizorem a minibarem x x - - -
6) ve všech pokojích jsou telefonní přístroje umožňující napojení na    veřejnou telefonní síť x x x - -
7) všechny pokoje jsou vybaveny informačními materiály o ubytovacím    zařízení, podmínkách ubytování, případně dalšími informacemi o možnostech využití volného času v místě (regionu) x x x x x
           
Vybavení, velikost a počet apartmá a junior suite (half suite)          
apartmá:          
ložnice a obývací místnost jsou stavebně odděleny, podlahová plocha je minimálně 30 m2 bez hygienického zařízení a předsíně          
junior suite (half suite):          
ložnice a obývací místnost jsou opticky odděleny, podlahová plocha je minimálně 25 m2 bez hygienického zařízení a předsíně          
1) minimálně 2 % z celkového počtu pokojů jsou apartmá nebo junior suite, mají dostatečnou izolaci (dveří a oken), prvotřídní vybavení odpovídající požadavku kvality - x - - -
2) minimálně 2 % z celkového počtu pokojů jsou apartmá, mají obzvláště dobrou zvukovou izolaci, zařízení v exkluzivním provedení, použité materiály špičkových kvalit x - - - -
           
Vybavení a velikost hygienických zařízení          
1) každý pokoj bez hygienického zařízení má mít umyvadlo s teplou    a studenou tekoucí vodou. Na každém podlaží, ve kterém jsou hotelové pokoje bez hygienického zařízení a WC, má být pro každých i započatých 10 lůžek 1 koupelna a 1 WC. - - - x x
2) Hygienické zařízení má být vybaveno zrcadlem a odkládací     poličkou, skleničkou na čištění zubů, zásuvkou pro elektrický holicí strojek s údajem o napětí, nádobou na odpadky x x x x x
3) 10 % pokojů pro hosty má být vybaveno hygienickým zařízením    (WC, umyvadlem, vanou a nebo sprchou) - - - - x

4) 25 % pokojů pro hosty má být vybaveno hygienickým zařízením    (WC, umyvadlem, vanou a nebo sprchou)

- - - x -
5) 75 % pokojů pro hosty má být vybaveno hygienickým zařízením    (WC, umyvadlem, vanou a nebo sprchou, doporučená velikost hyg. zařízení činí 3 m2 a 1,5 m2 WC) - - x - -

6) 100 % pokojů pro hosty má být vybaveno hygienickým zařízením    (WC, umyvadlem, 50 % s vanou a sprchou, 50 % s vanou nebo sprchou, doporučená velikost hyg. zařízení činí 4 m2 a 1,5 m2 WC)

- x - - -
7) 100 % pokojů pro hosty má být vybaveno hygienickým zařízením    (WC, umyvadlem, vanou a sprchou, doporučená velikost hygien. zařízení činí 6 m2 a 1,8 m2 WC) x - - - -
8) Koupelny a sprchy u pokojů pro hosty mají mít snadno omyvatelné stěny do výše 180 cm a být opatřeny vodotěsnou a snadno omyvatelnou podlahou zabezpečenou proti uklouznutí, záchody u pokojů pro hosty mají být do výše 160 cm snadno omyvatelné, jejich podlaha má být vodotěsná a snadno omyvatelná. x x x x x
9) Všechny pokoje mají být vybaveny v dostatečném množství a kvalitně hygienickými prostředky a pomůckami. Minimálně 2 čisté ručníky, u pokoje s koupelnou nebo sprchou též osuška. x x x x x

 

Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie - chatová osada

Obecná ustanovení:

1)  Chatová osada je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy). Chatové osady jsou zařazovány do 3 tříd.

2)  Požadavky na vybavení, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služeb jsou minimální.

3) Ubytovací zařízení podnikatel porovná s doporučeními, které je vyznačeno (X) u příslušné třídy a vyznačí skutečný stav v okénku.

  3* 2* 1*
Přístup do ubytovacího zařízení      
1) bezpečný a pohodlný přístup přijíždějících a odjíždějících hostů, je umožněn příjezd motorovým vozidlem x x x
2) pokud je to technicky možné, je k dispozici odstavná plocha pro parkování x x x
3) vnitřní komunikace mají zpevněný povrch, slouží-li motoristům jsou bezprašné x x x
4) možnost vstupu hostů po celých 24 hodin x x x
       
Vstupní prostory a recepce      
1) je zajištěna služba recepce, noční služba je kdykoliv dosažitelná - x x
2) recepce má nepřetržitou službu, je k dispozici místnost pro přijímání hostů x - -
3) pro snazší orientaci hostů jsou jednotlivé prostory ubytovacího zařízení označeny viditelnými piktogramy x x x
4) v ubytovacím zařízení je k dispozici telefon x x x
       
Společenské a stravovací prostory a služby      
1) na každých 100 stálých lůžek v ubytovacích objektech bez vlastní kuchyně je k dispozici samoobslužná kuchyně, vybavená 2 dřezy s výlevkami na mytí nádobí s teplou vodou, 4 dvouplotýnkovými vařiči a 4 místy u  pracovních stolů. Pro konzumaci připravených pokrmů je vyhrazen krytý prostor s nejméně 20 m2  plochy, přičemž plocha na 1 místo u stolu má být nejméně 1,2 m2. Pokud je v chatové osadě možnost stravování platí uvedené vybavení pro každých 200 hostů. Mají-li všechny ubytovací objekty, případně jejich samostatně pronajímané části vlastní vybavení k přípravě pokrmů, samoobslužná kuchyně se nezřizuje. x x x
2) v areálu chatové osady nebo docházkové vzdálenosti do 500 m je zajištěna možnost občerstvení a prodej základních potravin - - x
3) v areálu chatové osady nebo docházkové vzdálenosti do 500 m je zajištěna možnost celodenního stravování hostů a prodej občerstvení a základních potravin x x -
4) chatová osada má mít společenskou místnost s televizorem a rozhlasovým přijímačem, kde na 100 stálých lůžek je 20 míst k sezení x x -
5) jsou vytvořeny podmínky pro provozování sportu, včetně půjčování sportovních potřeb x x x
       
Vybavení chatové osady, minimální obytné plochy      
1) v ubytovacím objektu nebo jeho samostatně pronajímané části jsou nejvýše 4 stálá lůžka, na žádost hosta je možno zřídit navíc jedno příležitostné lůžko při dodržení minimální obytné plochy x x x
2) ubytovací objekt nebo jeho samostatně pronajímatelná část má být vybavena stolkem, židlemi podle počtu stálých lůžek, skříní s prádelníkem nebo zakrytým úložným prostorem zvlášť na prádlo a na zavěšení oděvů x x x
3) v každém ubytovacím objektu (chatě, bungalovu) nebo jeho samostatně pronajímané části má být předsíň, kuchyň s tepelným zdrojem a dřezem, hygienické zařízení, obývací místnost a ložnice, v obývací místnosti je rozhlasový přijímač x - -
4) Obytná plocha na 1 lůžko:      
 a) 5 m2 - - x
 b) 5,5 m2 - x -
 c) 6 m2 x - -
       
Hygienické vybavení      
1) na každých 100 lůžek v ubytovacích objektech nebo jejich samostatně pronajímatelných částech bez hygienického zařízení má být k dispozici    v docházkové vzdálenosti do 100 m 5 WC (3 stavebně oddělené kabiny pro ženy a 2 kabiny pro muže a 2 pisoáry) a oddělená umývárna s 8 umyvadly (4 stavebně ddělené pro ženy a 4 pro muže) a 2 sprchami (1 stavebně oddělená pro ženy a 1 pro muže), Při základním počtu 25 lůžek jsou k dispozici nejméně 2 WC (z toho 1 kabina stavebně oddělená pro ženy a 1 kabina pro muže), 2 umyvadla (z toho 1 stavebně oddělené pro ženy a 1 pro muže) a 2 sprchy (z toho 1 stavebně oddělená pro ženy a 1 pro muže). Umývárny jsou vybaveny zrcadlem, poličkami a zásuvkami el. proudu s označením napětí. x x x
2) tekoucí teplá voda má být v umývárnách k dispozici nejméně po dobu 6 hodin denně v množství 30 l na jednoho hosta - x -
3) v každém ubytovacím objektu má být vlastní hygienické zařízení s tekoucí teplou a studenou vodou x - -
4) k odkládání pevných odpadků slouží kryté nádoby (popelnice, kontejnery) nebo silnostěnné plastové pytle ve stojanech. Vyprazdňují nebo odvážejí se nejméně 2 x týdně. Obsah nádob je stanoven minimálně 1 l denně na 1 hosta x x x

 

Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie - kemp

Obecná ustanovení:
1) Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný přívěs), popř. i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy apod.) nebo jejich samostatně pronajímaných částech. Kempy jsou zařazovány do 4 tříd.

2) Požadavky na vybavení, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služeb jsou pro podnikatelské subjekty minimální.

3) Ubytovací zařízení podnikatel porovná s doporučením, které je vyznačeno (X) u příslušné třídy a vyznačí skutečný stav v okénku.

  4* 3* 2* 1*
Přístup do ubytovacího zařízení        
1) bezpečný pohodlný přístup přijíždějících a odjíždějících hostů, je umožněn příjezd motorových vozidel x x x x
2) pokud je to technicky možné je k dispozici odstavná plocha pro parkování x x x x
3) vnitřní komunikace mají zpevněný povrch, slouží-li motoristům jsou bezprašné x x x x
4) možnost vstupu hostů do ubytovacího zařízení po celých 24 hodin x x x x
         
Vstupní prostory a recepce        
1) je zajištěna služba recepce, noční služba je kdykoliv dosažitelná - - x x
2) recepce má nepřetržitou službu, je k dispozici místnost pro přijímání hostů x x - -
3) pro snažší orientaci hostů je prostor kempu označen viditelnými nápisy a piktogramy x x x x
4) v ubytovacím zařízení je k dispozici telefon x x x x
         
Společenské a stravovací prostory a služby        
1) pro každých100 hostů má být k dispozici samoobslužná kuchyně vybavená 2 dřezy s výlevkou na mytí nádobí s teplou vodou, 4 dvouplotýnkovými vařiči a 4 místy u pracovních stolů. Pro konzumaci připravovaných pokrmů je vyhrazen prostor s nejméně 20 m2 plochy, přičemž plocha na     1 místo u stolu má být nejméně 1,2 m2. Pokud je zabezpečeno stravování, zřizuje se uvedené vybavení pro každých 200 hostů x x x x
2) v kempu nebo v docházkové vzdálenosti do 500 m je zajištěna možnost prodeje občerstvení a základních potravin - - x -
3) v kempu nebo v docházkové vzdálenosti do 500 m je zajištěna možnost celodenního stravování hostů, dále prodej občerstvení a základních potravin x x - -
4) kemp má mít společenskou místnost s televizorem a rozhlasovým přijímačem, na každých 100 hostů je 20 míst k sezení (nejméně však 10 míst) x x - -
5) jsou vytvořeny podmínky pro provozování sportu, včetně půjčování sportovních potřeb x x x x
         
Vybavení kempu, minimální obytné plochy        
1) minimální průměrná čistá plocha je 30 m2 pro stan a osobní automobil, pro obytný přívěs a osobní automobil nebo obytné motorové vozidlo je 60 m2 x x x x
2) prostor kempu je ohraničen x x x x
3) v ubytovacím objektu provozovatele nebo jeho samostatně pronajímatelné části jsou nejvýše 4 stálá lůžka, na žádost hosta je možno připravit navíc jedno příležitostné lůžko při dodržení minimální obytné plochy x x x -
4) ubytovací objekt provozovatele nebo jeho samostatně pronajímatelná část má být vybavena stolem, židlemi podle počtu stálých lůžek, skříní s prádelníkem nebo zakrytým úložným prostorem zvlášť na prádlo a na zavěšení obleků x x x -
5) Obytná plocha na 1 lůžko:  a) 5 m2 - - x -
  b) 5,5 m2 - x - -
  c) 6 m2 x - - -
6) pro 50 % obytných aut a přívěsů jsou k dispozici přípojky elektrického proudu - x - -
7) pro 100 % obytných aut a přívěsů jsou k dispozici elektrické přípojky x - - -
8) v každém ubytovacím objektu provozovatele nebo jeho samostatně pronajímatelné části má být předsíň, kuchyň s tepelným zdrojem a dřezem, hygienické zařízení s tekoucí teplou a studenou vodou, obývací místnost a ložnice x - - -
         
Hygienické vybavení        
1) pro každých 100 hostů (nezapočítávají se hosté v ubytovacích objektech provozovatele nebo jejich samostatně pronajímatelných částech s vlastním hygienickým zařízením) se zřizuje v docházkové vzdálenosti do 1000 metrů 5 WC (3 stavebně oddělené kabiny pro ženy, 2 kabiny pro muže a 2 pisoáry) a oddělená umývárna s 8 umyvadly (4 stavebně oddělená pro ženy a 4 pro muže) a 4 sprchy, z toho 2 stavebně oddělené pro ženy. Umývárny jsou vybaveny zrcadly, poličkou a zásuvkami el. proudu s označením napětí.2) x x x x
2) tekoucí teplá voda má být v umývárnách a sprchách k dispozici nejméně po dobu 6 hodin denně v množství 30 l na 1 hosta. - x - -
3) tekoucí teplá voda má být v umývárnách a sprchách k dispozici nepřetržitě x - - -
4) k odkládání pevných odpadků slouží kryté nádoby (popelnice, kontejnery) nebo silnostěnné plastové pytle ve stojanech. Vyprazdňují se nejméně 2 x týdně. Obsah nádob je stanoven minimálně 1 l na 1 hosta denně. x x x x


Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie - turistická ubytovna

Obecná ustanovení:

1) Turistická ubytovna je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů
  s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech, zařazuje se do dvou tříd.

2) Požadavky na vybavení, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služeb jsou pro    podnikatelské subjekty minimální.

3)  Ubytovací zařízení podnikatel porovná s doporučením, které je vyznačeno (X) u    příslušné třídy a vyznačí skutečný stav v okénku.

 

  2* 1*
Přístup do ubytovacího zařízení    
1) bezpečný a pohodlný přístup přijíždějících a odjíždějících hostů, je umožněn příjezd motorových vozidel, pokud dopravní značení příjezd motorových vozidel umožňuje x x

2) pokud je to technicky možné, je k dispozici odstavná plocha pro parkování

x x
3) možnost vstupu hostů do ubytovacího zařízení po celých 24 hodin x x
     
Vstupní prostory a recepce    

1) je zajištěna služba recepce, noční služba je kdykoliv dosažitelná

x x
2) pro snažší orientaci hostů jsou jednotlivé prostory ubytovacích zařízení označeny viditelnými nápisy a piktogramy x x
3) v ubytovacím zařízení je k dispozici telefon podle možností telefonní sítě v daném místě x x
     

Vybavení turistické ubytovny

   

1) v každé ubytovací místnosti má být stůl, žídle v počtu přiměřeném počtu lůžek, prostor k uložení oděvů a uzavíratelná nádoba na odpadky

x x
2) Počty lůžek ubytovací místnosti    
 a) maximálně 12 lůžek - x
 b) maximálně 6 lůžek x -
     
Hygienické vybavení    
1) jsou k dispozici umývárna s tekoucí teplou a studenou vodou, na každých 25 stálých lůžek mají být 2 umyvadla, 1 zvlášť pro muže a 1 zvlášť pro ženy. Umývárna je vybavena zrcadlem, poličkou a elektrickou zásuvkou s označením napětí. x x
2) na každých 25 stálých lůžek jsou k dispozici 2 WC, 1 zvlášť pro ženy a 1 zvlášť pro muže. x x

 

Osobní hygiena  Provozní hygiena Sanitace  KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL  Hygiena rukou  Sanitace  Hygiena rukou Správná výrobní praxe  Co je to HACCP  Provozní kniha   Vyhláška 147/98  Zákon o potravinách 110/1997   Otázky a odpovědi    Značky na potravinách a informace  Jak správně uchovávat potraviny  SPOLUPRÁCE Restauraci dělají lidé Označování potravin   Křížová kontaminace potravin Webové stránky zdarma