Povinné oznamování stravovacích služeb

 
  • Hlásí všechny osoby, které hodlají provozovat stravovací službu s výjimkou přechodných, krátkodobých, mobilních a přenosných zařízení.
  • Hlášení je nutno provést nejpozději v den zahájení stravovací služby.
  • Hlášení se podává písemně místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
  • Hlášení musí obsahovat: den zahájení činnosti, její předmět a rozsah,umístění provozoven.
  • Hlášení se podává i k ukončení provozu stravovací služby.
  • Právnické osoby v hlášení dále uvádějí: obchodní firmu, sídlo a právní formu.
  • Fyzické osoby v hlášení uvádějí i obchodní firmu i bydliště.

 

 

 

Povinné oznamování stravovacích služeb Požadavky na stravovací provozy  Osobní hygiena   Provozní hygiena   Sanitace   Kodex hygienických pravidel    Povinnosti pracovníků činných v potravinářství     Zásady osobní hygieny     Hygiena rukou  Správná výrobní praxe  Sanitace v potravinářství     Alimentární nákazy  Co je to HACCP   Postup zavádění HACCP    Provozní kniha  Vyhláška 147/98Zákon o potravinách 110/1997    Nařízení Evropského parlamentu   Legislativa    Otázky a odpovědi   Potravinové právo EU    Nedostatky zjišťované v průběhu kontrol      SPOLUPRÁCE     Webové stránky zdarma