Potravinové právo EU

 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

. .178/2002 základníprincipy potravinového práva
. .852/2004 obecnézásadhygieněpotravin
. .853/2004 specifickézásady pro živočišnépotraviny
.. 854/2004 pravidla prováděníúředních kontrol u ŽP
.. 882/2004 o úředních kontrolách
.  . 37/2005 hluboce zmrazené potraviny
..2073/2005  o  mikrobiologických kritériích pro potraviny

 

Související legislativa ČR


..183/2006  Stavební zákon
..137/1998  Požadavky na výstavbu (počty WC)
..361/2007  Pracovní prostředí (osvětlení, odvětrání, vytápění)
..148/2006  Ochrana zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací
..110/1997  Zákon o potravinách (+ komoditnívyhlášky)
..379/2005  „Protikuřácký zákon“
..258/2000  Zákon o ochraně veřejného zdraví
..490/2000  Rozsah znalosti pro výkon epid.rizik. činností
..137/2004  Stravovací služby + novela 602/2006