Nedostatky zjišťované v průběhu kontrol

 

Chybí část dokumentace

 • Ohlášení činnosti
 • Zdravotní průkaz

 

Systém založený na zásadách HACCP

 • není zpracován vůbec
 • nejsou vedeny záznamy


Dodací listy

Doklad o DDD

Sanitační řád

Školení-záznamy

Jiné doklady (odvoz odpadů, vyšetření vody…)...

 • je zpracován pouze formálně

 

 Nejsou dodrženy zásady osobní hygieny…

 • civilní oděv, chlupaté svetry, boty se zbytky bláta
 • špinavý pracovní oděv
 • kouření na pracovišti
 • společné ukládání civilního a pracovního oděvu
 • chybějící šatna
 • prsteny na rukách, nalakované nehty
 • bez pokrývky hlavy (padání vlasů)

  

Provozní hygiena není na odpovídající úrovni…

 • nepotřebné nebo osobní věci v prostoru kuchyně, skladu
 • znečištěné, zamaštěné stěny, výskyt plísně   (souvisí s nedostatečným odsáváním)