Požadavky na stravovací provozy

Vybavení stravovacího provozu související  dokumentací

a) Povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
b) Provozní řád
c) Havarijní řád
d) Sledování alergenů
ve stravovacím provozu
e) Režim hospodaření s odpady
f) Povinnosti při nakládání s obaly
g) Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
h) Plán školení jednotlivých pracovníků
(hygienické minimum, HACCP

– strukturováno podle pozic)
i) Sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
j) Vypracování plánů
pohybu osob, surovin a pokrmů
v provoze (z
hlediska křížení cest)
k) Reklamační řád
l) Evidence zdravotního stavu zaměstnanců

 

1. Dokumentace                      ohlášení činnosti, ZP, HACCP…

2. Školení                               záznam o školení

3. Osobní hygiena                   pracovní oděv, obuv, chování

4. Provozní hygiena                 udržování čistoty

5. Stavebně technický stav       údržba, opravy, malování, VZT…

6. Suroviny                              dodací listy, přejímka, reklamace

7. Zacházení s potravinami        DS, křížení, teploty, značení

8. Chladící řetězec                    záznamy o kontrole teploty

9. Nakládání s odpadem            smlouva o odvozu

10. Postupy regulace škůdců     smlouva a doklad o DD

11. Sanitace                             sanitační řád

12. Kvalita vody                         protokoly (u studny)

 

 

Vybavení stravovacího provozu související dokumentací
• Provozní řád -povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
• Havarijní řád -sledování alergenů ve stravovacím provozu
• Režim hospodaření s odpady -povinnosti při nakládání s obaly
• Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
• Plán školení jednotlivých pracovníků (hygienické minimum, HACCP – strukturováno podle pozic
• sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
• Vypracování plánů pohybu osob, surovin a pokrmů v provoze (z hlediska křížení cest)
• Reklamační řád -evidence zdravotního stavu zaměstnanců

 

Povinné oznamování stravovacích služeb Požadavky na stravovací provozy  Osobní hygiena   Provozní hygiena   Sanitace   Kodex hygienických pravidel    Povinnosti pracovníků činných v potravinářství     Zásady osobní hygieny     Hygiena rukou  Správná výrobní praxe  Sanitace v potravinářství     Alimentární nákazy  Co je to HACCP   Postup zavádění HACCP    Provozní kniha  Vyhláška 147/98Zákon o potravinách 110/1997    Nařízení Evropského parlamentu   Legislativa    Otázky a odpovědi   Potravinové právo EU    Nedostatky zjišťované v průběhu kontrol      SPOLUPRÁCE     Webové stránky zdarma