Sanitace

Sanitací v potravinářství rozumíme souhrn všech činností, které zabezpečují
plnění hygienických a protiepidemických požadavků daných platnými právními a
hygienickými předpisy. Sanitací znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a
deratizaci. Zajišťuje mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch,
které přicházejí do styku s potravinami při jejich výrobě, zpracování, přepravě,skladování, prodeji apod. Sanitace je jedním z opatření, kterým se dosahuje a
udržuje zdravotní nezávadnost a kvalita potravin.
Aby sanitace byla účinným procesem, musí být dodrženy postupy a určité
požadavky.

Postupy :
1. Úklid hrubých nečistot
2. Mytí
3. Dezinfekce + sterilizace
4. Oplach pitnou vodou
5. Dezinsekce
6. Deratizace

Úklid a čištění
Úklidem a čištěním se zpravidla rozumí odstraňování prachu, špíny, nečistot a
zbytků potravin nebo surovin z prostředí, podlah, nábytku, ostatních ploch,
používaných nástrojů, technologických zařízení apod. Starým, osvědčeným a
nejlepším způsobem je provádění úklidu a čištění pomocí teplé vody, čistého hadru,
kartáče a přípravků doporučených k úklidu a čištění. Nezbytné je provádět úklid a
čištění pravidelně v potřebné intenzitě a intervalech. Naprosto nevhodný je úklid a
čištění na sucho, kdy dochází až k enormnímu víření prachu. K odstraňování prachu
lze s výhodou používat i vysavače prachu, zvláště ty, které vysávají prach do vodní
clony.
Správně a pravidelně prováděný úklid může snížit množství prachu, nečistot a
mikroorganismů na uvedených plochách až o 90 %. Zvláštní pozornost je nutné
věnovat plochám, nástrojům a zařízením, které přichází do styku s potravinami.
K mytí používáme roztok teplé vody s přídavkem látky s odmašťujícím
účinkem, po omytí pracovních ploch, pracovních pomůcek nebo technologického
zařízení, které přijdou do kontaktu s nebalenou potravinou, musí následovat oplach
pitnou vodou z důvodu minimalizace nebezpečí chemické kontaminace.